083-690-8999 lhin3800@gmail.com

สร้างโพสต์ส่วนตัวใน WordPress

Feb 8, 2018 | Blog

หากคุณต้องการสร้างโพสต์ส่วนตัวใน WordPress ซึ่งคุณไม่ต้องการให้ใครสามารถเห็นโพสของเราได้ และสามารถดูได้เฉพาะคนใช้ล็อกอินเข้าระบบได้เท่านั้น ในบทความนี้เราจะมาบอกวิธีการสร้างโพสต์ส่วนตัวใน WordPress แบบง่ายๆกัน

สร้างโพสต์ส่วนตัวใน WordPress

โพสต์ส่วนตัวใน WordPress คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

การโพสต์ส่วนตัวใน WordPress นั้นเพื่อต้องการไม่ปรากฏแก่สาธารณะ และเปิดให้เห็นได้เฉพาะผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้าใช้ได้เท่านั้นที่จะสามารถดูบทความของคุณได้

WordPress มาพร้อมกับระบบการกำหนดบทบาทผู้ใช้งานภายใน Backend ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ผู้ใช้ WordPress แต่ละคนจะมีบทบาทตามที่กำหนดให้ และจะสามารถมีสิทธิ์ในการดำเนินการเฉพาะในเว็บไซต์

ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โพสต์สามารถเขียนโพสต์ส่วนตัวและเผยแพร่ได้ โพสต์จะปรากฏแก่ผู้ใช้และบทบาทของผู้ใช้ต่อไปนี้

Administrator (ผู้ดูแลระบบ) – สามารถสร้างแก้ไขและลบโพสต์ส่วนตัวที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนอื่นในเว็บไซต์ WordPress

Editor (ผู้แก้ไข) – สามารถสร้างแก้ไขและลบโพสต์ส่วนตัว ที่สร้างโดยผู้ใช้รายใดก็ได้

Author (ผู้แต่ง) – สามารถสร้างเผยแพร่แก้ไขดูและลบโพสต์ส่วนตัวของตนเองได้ แต่ไม่สามารถดูโพสต์ส่วนตัวที่สร้างโดยผู้ใช้คนอื่นได้

สร้างโพสต์ส่วนตัวหรือหน้าส่วนตัวใน WordPress

ขั้นแรกคุณต้องสร้างโพสต์หรือหน้าใหม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขโพสต์ที่มีอยู่ที่คุณต้องการทำให้เป็นแบบส่วนตัว

ในหน้าจอแก้ไขโพสต์คุณต้องคลิกลิงก์ ‘แก้ไข’ ถัดจากตัวเลือก ‘Visibility’ option in ‘Publish’

แก้ไขตัวเลือกการเปิดเผยของโพสต์หรือเพจของบล็อกใน WordPress

ตอนนี้คุณจะเห็นตัวเลือกในการโพสต์เหนียวป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือส่วนตัว ไปข้างหน้าและเลือกแบบส่วนตัวแล้วคลิกปุ่มตกลงเพื่อดำเนินการต่อ

ตัวเลือกโพสต์ส่วนตัวในหน้าจอแก้ไขโพสต์ WordPress

ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขโพสต์ต่อหรือคุณสามารถบันทึก / เผยแพร่ได้

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก็จะเห็นโพสต์ในบล็อกส่วนตัวที่ทำเครื่องหมายไว้ดังนี้

ดูตัวอย่างส่วนตัวใน WordPress

ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูโพสต์ส่วนตัวจะไม่เห็น

หมายเหตุ: รูปภาพที่คุณเพิ่มลงในโพสต์ส่วนตัวจะไม่ได้เป็นแบบส่วนตัวและสามารถดูได้จากไลบรารีสื่อได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น ๆ รูปภาพทุกภาพสามารถดูได้ทุกคนที่มี URL รูปภาพ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการสร้างโพสต์ส่วนตัวใน WordPress ได้ไม่มากก็น้อยนะคะ