083-690-8999 lhin3800@gmail.com

โดเมนและโฮสติ้ง คืออะไร

Feb 12, 2018 | Blog

บางคนอาจจะสงสัยว่าอยากทำเว็บไซต์ต้องทำยังไง ต้องมีอะไรบ้าง และให้ที่เค้าพูดกันว่า “ต้องโดเมนกับโฮสติ้งก่อนถึงจะทำเว็บได้” แล้วโดเมนและโฮสติ้งมันคืออะไรละ ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนว่ามันคืออะไร หน้าที่มันทำอะไรบ้าง แล้วคุณจะร้อง “อ่อ มันแบบนี้นี่เอง”

โดเมน คืออะไร

โดเมน คือ ชื่อที่เมื่อผู้ใช้กรอกชื่อลงไปในช่อง Address Bar ของ Browser ต่างๆ  เพื่อไปยัง Website ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น wewideweb.com โดยที่ชื่อโดเมนนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น เพราะถ้ามีคนใช้ชื่อนั้นอยู่แล้ว เราจะไปจดชื่อซ้ำไม่ได้ ชื่อ Domain Name จะเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็ก ไม่แตกต่างกันเพราะ ระบบอินเตอร์เน็ตจะรับรู้ตัวอักษรเป็นตัวเล็กทั้งหมด

โดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้จำแต่ชื่อโดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

โดเมน ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะจะเป็นส่วนช่วยแจ้งให้ผู้อื่นได้ทราบ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัท ,แสดงความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นที่อยู่หน้าร้านอิเล็กทรอนิกส์บนอินเตอร์เน็ตที่สามารถตกแต่งได้หลากรูป หลายรูปแบบ สะดวกและประหยัด

เว็บโฮสติ้ง คืออะไร

เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) เป็นการเช่าพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เพื่อใช้เก็บข้อมูลเว็บไซต์ (เนื้อหา, รูปภาพ, ข้อมูลต่างๆ) เราสามารถเปรียบเทียบ เว็บโฮสติ้ง เหมือนกับการเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า หรือเช่าอาคารพาณิชย์ไว้เพื่อเปิดร้านของเรา

เลือก เว็บโฮสติ้ง ต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง

การเลือก เว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำ เว็บโฮสติ้ง นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องหนึ่ง นอกจากเรื่องราคาที่จำเป็นต้องคำนึงถีงแล้ว ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องคิด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับเว็บไซต์ของคุณ เช่น

เสถียรภาพ และความเชื่อถือได้ของเซิร์ฟเวอร์ (Server Stability and Reliability) หากเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นั้นเสีย หรือมีเหตุที่ทำให้ใช้การไม่ได้บ่อยครั้งแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจแล้ว ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจของเราจะแย่ไปด้วย

การวัดเสถียรภาพ หรือความน่าเชื่อถือของเซิร์ฟเวอร์นั้น จะวัดในรูปแบบของช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์สามารถให้บริการได้ (Up Time) ซึ่งจะมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซนต์ เช่น Up Time 99% หมายความว่า ใน 100 วัน เซิร์ฟเวอร์จะเสียได้สูงสุดเพียง 1 วัน ตัวเลขเปอร์เซนต์นี้ ปกติจะได้จากสถิติการเสียที่ผ่านมาในอดีตของเซิร์ฟเวอร์ ในปัจจุบัน มีการรับประกัน Up Time ถีง 99.9% หมายความว่า ในช่วงเวลา 100 วัน เซิร์ฟเวอร์จะเสียได้เพียง 1 วัน

เสถียรภาพ และความเร็วของเครือข่ายข้อมูล (Network Stability and Network Bandwidth) เครือข่ายข้อมูลเปรียบเหมือนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเสียบ่อยๆ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตก็ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ ความเร็วของเครือข่ายก็เปรียบเทียบได้กับควาามกว้างของถนน ถ้าความเร็วของเครือข่ายข้อมูลยิ่งสูง จำนวนข้อมูลที่ผ่านได้ก็จะยิ่งมากขึ้น ก็เหมือนกับการมีถนนกว้างขึ้น รถก็จะแล่นผ่านได้มากขึ้น หากความเร็วของเครือข่ายข้อมูลที่ใช้น้อย ผู้ชมเว็บก็จะเข้าชมเว็บเพจของเราได้ช้า อาจจะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในการรอข้อมูล และเลิกเข้าชมเว็บของคุณไปในที่สุด